+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Värdera Företag

Värdera företag för företagshypotek Företagshypotek är en typ av säkerhet i ett företags lösa egendom, det vill säga andra tillgångar än fastigheter, pengar och aktier. Låntagaren kan hos bolagsverket få inskrivning av ett visst belopp i verksamhetens tillgångar och...

Värdering konkurs

Värdering konkurs I konkurslagen anges att de tillgångar som ska förtecknas i konkursbouppteckningen ska tas upp till ”noggrant uppskattade värden”. Allmänt gäller att förvaltaren ska vara omsorgsfull vid sin värdering. Vid värdering av egendom av speciellt slag...