+46705709820 info@vardego.se

Värdering bilar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av fordon

Fordonsvärdering förekommer i samband med överlåtelser, revision, arv och bodelningar och även vid finansierings- och försäkringsärenden.

Vill du veta vad din bil är värd?

För den som vill köpa ut en tjänste- eller förmånsbil från sin arbetsgivare eller sitt företag, erbjuder vi värdering av bilen med ett manuellt skriftligt utlåtande. Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid överlåtelser till bolagets ägare.

Värdering av leasingbil  vid eget uttag

Har du en leasingbil i ditt företag och vill som ägare köpa ut fordonet ur företaget? Som ägare i ett småföretag kan  skatteverket eller revisorn ha synpunkter på att du har köpt bilen privat av företaget för billigt. 

Värdering av fordon som anläggningstillgång

Har du fordon i företaget som skall avyttras till dotterbolag eller till nyckelpersoner. Du kanske vill lägga fordonen i ett holdingbolag eller dotterbolag för att hyra ut dem till den huvudsakliga verksamheten. Då behöver du en opartisk värdering. 

 

 

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

10 + 8 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.