+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Värdering bilar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av bil

Värdering av bilar och alla andra slags fordon för företag, myndigheter och privatpersoner.

Vill du veta vad din bil är värd?

För den som vill köpa ut en tjänste- eller förmånsbil från sin arbetsgivare, erbjuder vi värdering av bilen med ett manuellt skriftligt utlåtande. Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid överlåtelser till bolagets ägare.

Bilvärdering förekommer i samband med överlåtelser, revision, arv och bodelningar och även vid finansierings- och försäkringsärenden.

Allt från samlarbilar till familjebilar 

Vanligaste värderingsobjekten är företagsbilar som skall köpas ut av ägare eller säljas in till bolag. Värderingsintyget du får av oss som forordnade värderingsmän garanterar en skattejuridisk korrekt bilvärdering.

Vi värderar vid behov  hela fordonsstockar, bland annat för finansbolag och banker.

Vi är vana att sätta rätt värde på fordon och med gedigen erfarenhet att värdera bilar, med  Michael Luft en av grundarna till Kvarndammen (KVD), kan du vara säker på att få rätt värdering på dini bil.

Värdering vid inlösen av din bil

Är din bil i sådant skick att försäkringsbolaget inte tycker det är värt att reparera den och du är missnöjd med deras värdering av ditt fordon? 

 När försäkringsbolaget har egna skadereglerare som utför värdering av din bil när den blivit så skadad för att det blir inlösen av din bil skickar försäkringsbolaget ett brev med inlösenbelopp till dig som ägare till bilen. Tycker du att försäkringsbolagets värdering av bilen är för lågt kan du alltid åberopa en opartisk värdering av din bil.

Värdera din bil enkelt 

Vi hjälper dig med ärendet och gör en opartisk värdering för att du och ditt försäkringsbolag ska bli nöjda.

 Du kontaktar oss per mail med regnummer, kort beskrivning av bilen och gärna bild på beskedet från försäkringsbolaget.

Vi kontaktar dig och gör en enkel översyn om vi finner att vår värdering kan ge ett högre värde på bilen. 

Värdering av leasingbil vid eget uttag

Har du en leasingbil i ditt företag som ägare vill köpa ut ur företaget? Som ägare i ett småföretag kan  skatteverket eller revisorn ha synpunkter på att du har köpt bilen privat av företaget för billigt. 

Värdera din bil före du köper ut den och bifoga värdeintyg på bilen från oss som är förordnade som opartiska värderingsmän av Sveriges handelskamrar. Du sover gott om natten och slipper bekymmer från skatteverket och revisor.

Försäkringsbolagens inlösen av bil 

Inlösen av bil kan bli aktuell både när du ska få ersättning från ditt eget försäkringsbolag (om du har helförsäkring) och när du ska få ersättning från ett annat försäkringsbolag, efter att ha blivit påkörd.

 

Så här invänder du mot en låg värdering

Värderingen av din bil ska motsvara bilens marknadsvärde. Pengarna ska alltså räcka till för att du ska kunna köpa en motsvarande bil på begagnatmarknaden (om du lägger till självrisken). Man brukar prata om marknadsvärde ”prisläget i allmänna handeln”, och med det menas både den begagnade privatmarknaden och bilhandlare. Tänk på att det inte spelar någon roll hur mycket du lagt på renoveringar utan frågan är bara hur det påverkat bilens marknadsvärde.

 

Värdera din bil

För att sätta ett värde på din bil kontaktar du oss på Vardego som erbjuder värdering av värderingsman, utsedd av Sveriges Handelskamrar. Försäkringsbolaget och kunden brukar dela på kostnaden för en sådan värdering, och hos de flesta försäkringsbolag står de för hela kostnaden. 

Efter okej startar vi att värdera din bil.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

14 + 14 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.