+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Värdering bilar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av bil

Flera av våra värderingspersoner är specialister på fordon och samlarbilar speciellt.

Vill du veta vad din bil är värd?

För den som vill köpa ut en tjänste- eller förmånsbil från sin arbetsgivare eller sitt företag, erbjuder vi värdering av bilen med ett manuellt skriftligt utlåtande. Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid överlåtelser till bolagets ägare.

Bilvärdering förekommer i samband med överlåtelser, revision, arv och bodelningar och även vid finansierings- och försäkringsärenden.

Allt från samlarbilar till familjebilar 

Vanligaste värderingsobjekten är företagsbilar som skall köpas ut av ägare eller säljas in till bolag. Värderingsintyget du får av oss som forordnade värderingsmän garanterar en skattejuridisk korrekt bilvärdering.

Vi värderar vid behov hela fordonsstockar, bland annat för finansbolag och banker.

Vi är flera värderingspersoner med vana att sätta rätt värde på fordon och med gedigen erfarenhet att värdera bilar.  Värderingssamordnare  Michael Luft är en av grundarna till Kvarndammen (KVD Bil), och flera av värderingspersonerna arbetar dagligen med värdering av bilar.

Du vara säker på att få rätt värdering på din bil via Vardegos värderingspersoner.

Värdera din bil

För att sätta ett värde på din bil kontaktar du oss på Vardego som erbjuder värdering via värderingspersoner, förordnade av Vardegos branschråd. Är det försäkringsfråga så brukar Försäkringsbolaget och kunden  dela på kostnaden för en sådan värdering, och hos de flesta försäkringsbolag står de för hela kostnaden.

Värdera din samlarbil enkelt 

Vi hjälper dig med ärendet att värdera din investeringar i samlarbilar och gör en opartisk värdering för att du och ditt försäkringsbolag ska bli nöjda. Du kontaktar oss per mail med regnummer, kort beskrivning av bilen, bilder på bilen för att uppskatta skicket.

Värdering av leasingbil  vid eget uttabrukarg

Har du en leasingbil i ditt företag som ägare vill köpa ut ur företaget? Som ägare i ett småföretag kan  skatteverket eller revisorn ha synpunkter på att du har köpt bilen privat av företaget för billigt. 

Värdera din bil före du köper ut den och bifoga värdeintyg på bilen från oss som är förordnade som opartiska värderingsmän av Vardegos branschråd. Du sover gott om natten och slipper bekymmer från skatteverket och revisor.

 

Värdering av fordon som anläggningstillgång

Har du fordon i företaget som skall avyttras till dotterbolg eller till nyckelpersoner. Du kanske vill lägga fordonen i ett holdingbolag eller dotterbolag för att hyra ut dem till huvudsakliga verksamheten. Då behöver du en opartisk värdering.  Du kontaktar oss med uppgifter och förutsättnignar om dina fordon och vi hjälper dig med att värdera fordonen med någon av våra förordnade värderingspersoner.

 

Förmedla din samlarbil enkelt på Sveriges största bilauktion.

Vill du istället sälja och får betalt marknadsvärde på din samlarbil tar du direktkontakt med handläggarna på bilwebauctions.se

 

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

3 + 15 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.