+46 708-20 21 13 / +46 70-570 98 45 info@vardego.se

Värdering bilar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av bil

Värdering av bilar och alla andra slags fordon för företag, myndigheter och privatpersoner.

Vill du veta vad din bil är värd?

För den som vill köpa ut en tjänste- eller förmånsbil från sin arbetsgivare, erbjuder vi värdering av bilen med ett manuellt skriftligt utlåtande. Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid överlåtelser till bolagets ägare.

Bilvärdering förekommer i samband med överlåtelser, revision, arv och bodelningar och även vid finansierings- och försäkringsärenden.

Allt från veteranbilar till entreprenadmaskiner.

Vanligaste värderingsobjekten är företagsbilar som skall köpas ut av ägare eller säljas in till bolag. Värderingsintyget du får av oss som forordnade värderingsmän garanterar en skattejuridisk korrekt bilvärdering.

Vi värderar vid behov  hela fordonsstockar, bland annat för finansbolag och banker.

Vi är vana att sätta rätt värde på fordon och med gedigen erfarenhet att värdera bilar, med  Michael Luft en av grundarna till Kvarndammen (KVD), kan du vara säker på att få rätt värdering på dini bil.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

5 + 7 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.