+46705709820 info@vardego.se

Värdering – process

När du står inför behovet av en värdering, är det första steget att skicka in en förfrågan där du beskriver värderingens omfattning.

Hos oss på Vardego, föregås varje värderingsuppdrag av en transparent prisuppgift, vilket säkerställer att du har full insikt i kostnaderna innan processen inleds.

För objekt av samma slag erbjuder vi dessutom enhetspriser, vilket innebär en kostnadseffektiv lösning för dig.

Vi strävar efter att effektivisera genom att koordinera värderingsuppdrag och resor för att minimera kostnaderna för dig.

Bolagsvärderingar, som kräver en mer omfattande analys inkluderar både prospekt och ett detaljerat värderingsutlåtande enligt offert.

Vidare, för värdering av varulager, inventarier, tillgångar samt i fall av konkurser eller obestånd, tillämpas löpande debitering alternativt lämnas ett takpris med löpande räkning.

Det är viktigt att poängtera att alla våra värderingsutlåtanden utfärdas skriftligen på Vardegos officiella dokument, vilka besitter högt bevisvärde. Vår opartiska värdering och utfärdande av värderingsintyg följer strikta riktlinjer för att säkerställa precision och rättvisa, vilket gör oss till en pålitlig partner i dina värderingsbehov.