+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Pris på värderingar

Du skickar en förfrågan av värdering och omfattning av värderingen

Vid alla värderingsuppdrag lämnas prisuppgift innan ärendet påbörjas. Börja därför med att skicka in en värderingsförfrågan (finns under fliken Värderingsdokument). Vi utgår från en timdebitering om 950 kronor plus eventuella resekostnader. Flera objekt av samma sort kan värderas med enhetspriser, till lägre kostnad.

Exempel: en telefon- eller mailvärdering av en bil kostar normalt 3 000 kronor. Ska fordonet besiktigas kostar det 4 500 kronor plus eventuell resa. En motsvarande värdering av båt kostar cirka 4 000 kr. Skall vi besiktiga på plats tillkommer eventuell resa.  Vi försöker samordna värderingsuppdrag och resor så att ovanstående debitering per ärende kan hållas.

Bolagsvärderingar är mera omfattande och kostar 25 000 kr – 35 000 kr exkl moms med ett prospekt och ett värdeutlåtande.

Värdering av varulager, inventarier och tillgångar samt konkurser eller obestånd debiteras löpande.

Alla värderingsutlåtanden lämnas skrifligen och fullständig värdering görs alltid på Vardegos dokument, som har högsta bevisvärde.