+46705709820 info@vardego.se

Värderingspersoner

Michael Luft
Värderingsperson – grundare Vardego
Tel. 0708-202113
E-post: michael.luft@varno.se

Lennart Dahl
Värderingsperson  – samordnare
Tel. 070-570 98 20
E-post:lennart.dahl@vardego.se

Martin Waktel
Värderingsperson
Tel. 070-6118418
E-post:
martin.waktel@vardego.se

 

Per Witte
Värderingsperson
Tel.
070-9279674
E-post:
per.witte@varno.se

Stefan Sahlberg
Värderingsman i mellan och norra Sverige
Tel. 0709-46 41 19

Vardego är ett varumärke (TM)

Vardego erbjuder opartiska besiktningar och värderingar med värderingspersoner som valt att arbeta under varumärket vardego.

Värderingspersoner och värderingsmän är experter inom att bedöma värdet på olika typer av tillgångar och egendomar. De kan vara till hjälp vid en mängd olika situationer, från försäljning och köp av egendomar till arvsskiften och skatterelaterade frågor.

Så om du behöver en värderingsperson eller värderingsman för att bedöma värdet på dina tillgångar eller för att bistå vid en försäljning eller arvsskifte, välj Värdego.se för högsta kvalitet och pålitlighet. Besök deras hemsida för mer information om deras tjänster och hur de kan hjälpa dig.

Ingående Värderingspersoner

organiseras via värderingspersonens bolag som uppbär ansvarsförsäkring och är registrerade aktiebolag med F-skatt och momsregistrering.

Ingående partnerföretag värderingsuppdrag

 

Nilu AB Orgnr 556818-5853

Rävsal 158

442 93 Kareby

 

Comitus AB Orgnr 556533-2466

Portsidemarina Knähammar 325

451 95 Uddevalla 

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

11 + 4 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.