+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Värderingar

och marknadsvärderingar av bolag, företag, bodelning, dödsbon, generationsskifte, ägarskifte, förmedlingar av företag, anläggningstillgångar vid avyttring, marknadsvärde anläggningsstillgångar, vid  finansiering och kredit, lager, maskiner, entreprenadmaskiner, fordon, båtar och mycket mycket mera.

Värdera – så fungerar det!

I

Värderingsutlåtande utförs för privatpersoner och företag, myndigheter, finans- och försäkringsbolag, banker och advokatbyråer m. fl. 

I

Alla värderingsförfrågningar besvaras inom 48 timmar med uppgift om vad en värdering kostar. 

I

Vi utför besiktningar  lokalt på plats i hela landet genom vårt kontaktnät av opartiska värderingspersoner och experter. 

I

Ett värderingsutlåtande bygger på produktkännedom, marknadsundersökningar, marknadskännedom och egna kunskaper av en värderingsperson. Som stöd för värderingspersonen finns Vardegos branschråd

I

Du börjar med en enkel värderingsförfrågan för att sedan välja fullständig värdering beroende på vårt svar och ditt behov.

I

Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi påbörjar en värdering.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

13 + 13 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.