+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Vi är värderingsmän som utför professionell värdering på uppdrag för företag och privatpersoner

Värdering – Så fungerar det!

I

Värdering för privatpersoner och företag, myndigheter, finans- och försäkringsbolag, banker och advokatbyråer m. fl. 

I

Alla värderingsförfrågningar besvaras inom 48 timmar med uppgift om vad en värdering kostar. 

I

Vi utför besiktningar och värderingar lokalt på plats i hela landet genom vårt kontaktnät av  auktoriserad värderingsman och experter. 

I

En värdering och utlåtanden bygger på produktkännedom, marknadsundersökningar, marknadskännedom och egna kunskaper av en värderingsman. Som stöd finns Vardegos branschråd

I

Du börjar med en enkel värderingsförfrågan för att sedan välja fullständig värdering beroende på vårt svar och ditt behov.

I

Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi påbörjar en värdering.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

2 + 12 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.