+46705709820 info@vardego.se

Opartiska värderingsmän och värderingspersoner

spelar en avgörande roll i att upprätthålla objektivitet och rättvisa i värderingsprocessen. Deras expertis sträcker sig över en mängd tillgångar, inklusive företag, maskiner, bilar, och båtar, vilket säkerställer en bred kompetens för olika värderingsbehov.

Välja en opartisk värderingsman innebär att förlita sig på en professionell med djupgående kunskaper och en stark förståelse för marknaden samt relevanta lagar och regler. Vardego.se står ut tack vare sitt team av erfarna värderingsmän, vilka är engagerade i att leverera transparenta värderingstjänster. Deras engagemang för transparens och kvalitet gör dem till ett föredraget val för alla som värdesätter rättvisa och noggrannhet i sina värderingar.

Opartiska värderingar är fundamentala för att upprätthålla förtroendet hos klienter och intressenter. Vardego.se:s öppenhet om deras värderingsprocess bekräftar deras engagemang för högsta standard, och deras kompetens säkerställer att varje värdering reflekterar verkligt värde.

Vardego.se representerar en partner du kan lita på för objektiva och rättvisa värderingar, med en stark betoning på kvalitet och transparens. Deras expertis och engagemang gör dem till det självklara valet för professionella aktörer som söker pålitliga värderingar.

Värdera – så fungerar det!

I

 Värderingsutlåtande utförs för företag, myndigheter, finans- och försäkringsbolag, banker och advokatbyråer och privatpersoner m. fl 

I

Alla värderingsförfrågningar besvaras inom 48 timmar med uppgift om vad en värdering kostar. 

I

Vi utför besiktningar  lokalt på plats i hela landet genom vårt kontaktnät av opartiska värderingspersoner och experter. 

I

Ett värderingsutlåtande lämnas med underlag till värderingen och med källor. Som stöd för värderings-personen finns Vardegos branschråd

I

Du börjar med en enkel värderingsförfrågan för att sedan välja omfattning av värderingen,  beroende på ditt behov.

I

Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi påbörjar en värdering.

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

10 + 14 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.