+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Vardego värderingar

Företagsvärderingar / Fastighetsvärderingar / Bilvärderingar / Båtvärderingar / Värderingar av maskiner, varulager & inventarier

Värdering av Maskiner, varulager och inventarier

Maskiner och utrustning värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Många väljer att värdera dessa varugrupper regelbundet för att bedöma säkerheter och övervärden mm.

Värdering av maskiner, varulager och inventarier

Värderingar  bilar och båtar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Värderingar sker ofta i samband med överlåtelser till bolagsägare, försäkringsärenden och bodelningar.

Värdering bilar

Värdering båtar

Företagsvärderingar

Värdering av företag eller fastighet kan vara ett bra beslutsunderlag och behövas i samband med överlåtelser,ägarskifte,  generationsskiften, bank- och försäkringsärenden, revision samt för egen planering med mera.

Företagsvärdering och fastighetsvärdering

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

6 + 10 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.