+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Vardego värderar dina tillgångar

Företagsvärderingar / Fastighetsvärderingar / Bilvärderingar / Båtvärderingar / Värderingar av maskiner, varulager & inventarier

Värdering av Maskiner, varulager och inventarier

Maskiner och utrustning värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Många väljer att värdera dessa varugrupper regelbundet för att bedöma säkerheter och övervärden mm.

Värdering av maskiner, varulager och inventarier

Värderingar  bilar och båtar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Värderingar av fordon som bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner och värderingar av båtar, fartyg sker ofta i samband med överlåtelser till bolagsägare, försäkringsärenden och bodelningar.

Värdering bilar

Värdering båtar

Företagsvärderingar

Värdering av företag ger ett bra beslutsunderlag och kan behövas i samband med överlåtelser, ägarskifte,  generationsskiften, bank- och försäkringsärenden, revision samt för egen planering med mera. Har ni ett ägaravtal med flera delägare behöver bolaget en värdering av aktierna vid exit eller när ny aktieägare tillkommer.

Företagsvärdering och fastighetsvärdering

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

3 + 13 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.