Vardego värderingar

Företagsvärderingar / Fastighetsvärderingar / Bilvärderingar / Båtvärderingar / Värderingar av maskiner, varulager & inventarier

Maskiner, varulager och inventarier

Maskiner och utrustning värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Många väljer att värdera dessa varugrupper regelbundet för att bedöma säkerheter och övervärden mm.

Värdering av maskiner, varulager och inventarier

Bilvärderingar och båtvärderingar

Bilar och alla andra slags fordon värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Värderingar sker ofta i samband med överlåteler, försäkringsärenden och bodelningar.

Bilvärdering och båtvärdering

Företagsvärderingar

En företagsvärdering eller fastighetsvärdering kan vara ett bra beslutsunderlag och behövas i samband med överlåtelser, generationsskiften, bank- och försäkringsärenden, revision samt för egen planering med mera.

Företagsvärdering och fastighetsvärdering

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

15 + 2 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.