+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Värdering båtar

Vi värderar båtar för tull, ägarskifte, skilsmässa  värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering båtar – Båtvärderingar

Ska du sälja eller köpa en båt men är osäker på värdet? Då är du inte ensam – det finns många faktorer att ta hänsyn till när man gör värdering av en båt. Ofta upplevs det särskilt svårt att sätta rätt prislapp på större, äldre båtar och hemmabyggen.  Det kan även vara ett eftersatt udnerhåll eller skada som påverkar värdet av båten som kan vara svårt att uppskatta själv.

Vardego´s opartiska värderingspersoner gör en professionell värdering av din båt. Våra värderingspersoner har många års erfarenhet av att förmedla och sälja båtar. Värderingspersonerna har mycket god kännedom  och metodik för att komma fram till ett marknadspriser på båtar och fartyg.

 

Hur värderar du din båt

För att sätta ett värde på din båt kontaktar du oss på Vardego.  Vi erbjuder opartisk värdering av en opartisk förordnad värderingsperson, utsedd av Vardegos branschråd. Vi arbetar som professionella värderingspersoner och värderar båten enligt ortsprismetodik och kan därmed ge dig ett marknadsvärde på din båt.

 

När skall du värdera din båt

Det finns tillfällen i livet då du verkligen behöver ett värdeintyg från Vardego.

Det kan vara till exempel;

  • Vid obestånd eller konkurs där det finns en båt i  inventarielistan. Vi kan hjälpa dig, konkursförvaltaren eller Kronofogdemyndigheten att värdera båten med rätt marknadsvärde.
  • Vid dödsbo och bouppteckning eller vid arv eller gåva kan du eller dina syskon ärva en båt. För att det skall bli rättvist  kan en opartisk värderingsperson som vet marknadsvärdet på motorbåten eller segelbåten göra en värdering.
  • Vid skilsmässa mellan makar eller vid delägarskap. Här  är det en part som skall lösas ut. Du kan behöva värdera motorbåten eller segelbåten med en opartisk värderingsperson.
  • Försäkringsärenden och inlösen kan leda till att det finns behov att värdera båten med en opartisk värderingsperson. 

 

Värderingen av din båt vid inlösen ska motsvara båtens marknadsvärde. Pengarna ska alltså räcka till för att du ska kunna köpa en motsvarande båt på begagnatmarknaden (om du lägger till självrisken). Man brukar prata om marknadsvärde ”prisläget i allmänna handeln”, och med det menas både den begagnade privatmarknaden och båthandlare.  Du som båtägare kanske vill ha en fristående opartisk värdering utanför den värdering som ett försäkringsbolag gjort.

 

Båtförmedling

Båtförmedling för annans räkning i ditt namn erbjudes via BohusYachts.se  som är etablerade sedan 1992 och är medlemmar i Sweboat(branschorganisationen).

 

Skicka förfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

3 + 2 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Vardegos dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.