+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Värdering båtar

Båtar och alla andra slags värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering båt – Båtvärdering

Ska du sälja eller köpa en båt men är osäker på värdet? Då är du inte ensam – det finns många faktorer att ta hänsyn till när man värderar en båt. Särskilt svårt är det att sätta rätt prislapp på större, äldre båtar och hemmabyggen. 

Vardego gör en professionell värdering av din båt. Våra värderingsmän har många års erfarenhet av att ta in och sälja båtar och har mycket god kännedom om marknadspriser på båtar.

 

Värdera din båt

För att sätta ett värde på din båt kontaktar du oss på Vardego som erbjuder värdering av en opartisk förordnad värderingsman, utsedd av Sveriges Handelskamrar. Vi arbetar som professionella värderingsmän enligt ortsprismetodik och kan ge dig ett marknadsvärde på din båt.

 

När skall du värdera din båt

Det finns tillfällen i livet då du verkligen behöver ett värdeintyg av Sveriges Handelskamrar. Det kan vara till exempel;

Vid obestånd eller konkurs där det finns en båt i  inventarielistan. Vi kan hjälpa konkursförvaltaren eller Kronofogdemyndigheten att värdera båten med rätt marknadsvärde.

Vid dödsbo och bouppteckning eller vid arv eller gåva kan du  ärva en båt och behöver veta marknadsvärdet på motorbåten eller segelbåten.

Vid skilsmässa mellan makar eller vid delägarskap där part skall lösas ut kan du behöva värdera motorbåten eller segelbåten.

Försäkringsärenden och inlösen kan leda till att det finns behov att värdera båten med en opartisk värderingsman. 

 

Värderingen av din båt svid inlösen ska motsvara båtens marknadsvärde. Pengarna ska alltså räcka till för att du ska kunna köpa en motsvarande båt på begagnatmarknaden (om du lägger till självrisken). Man brukar prata om marknadsvärde ”prisläget i allmänna handeln”, och med det menas både den begagnade privatmarknaden och båthandlare. vill ha en fristående värdering utanför den värdering som ett försäkringsbolag gjort.

  

Båtförmedling

Båtförsäljning och båtförmedling erbjudes via  BohusYachts.se  som är etablerades 1992 och är medlemmar i Sweboat(branschorganisationen).

 

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

12 + 10 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.