+46705709820 info@vardego.se

Bouppteckningar

Inför generationsskiften och bodelningar samt som underlag för försäkringar och finansiering med mera kan en professionell bouppteckning med värdering av tillgångarna vara ett mycket bra beslutsunderlag.

Bouppteckningar

Inför generationsskiften och bodelningar samt som underlag för försäkringar och finansiering med mera kan en professionell bouppteckning med värdering av tillgångarna vara ett mycket bra beslutsunderlag.

Vi  kan besiktiga och värdera allt från verksamheter och företag , från lösöre till maskiner, fordon och verkstadsutrustning. För företag tittar vi på varulager och inventarier med mera.

Vi är snabba, ett uppdrag kan normalt påbörjas inom 2-3 dagar och avslutas inom en vecka. Välkomna för offert.

Beställ värdering 

Du kan börja här för kostnadsförslag och efter vårt svar välja fullständig värdering.

13 + 1 =

Villkor

Våra värderingsutlåtanden syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. Alla utlåtanden från oss gäller bara gentemot frågeställaren. För fullständig opartisk värdering krävs ofta fysisk besiktning på plats och att alla berörda parter tillfrågas. Detta förfarande kan beställas som fullständig värdering.