+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Värdera maskiner, varulager och inventarier

Maskiner, varulager och inventarier värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av maskiner, varulager och inventarier

Vi utför värdering av maskiner, varulager och inventarier både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Värdering av inventarier, maskiner eller varulager kan vara aktuell i samband med försäljning, avveckling eller konkurs. Våra medarbetare har kompetens att värdera hela konkursbon samt såväl nya som gamla objekt.

Vi utför även värderingar inom bland annat områdena entreprenad, industri, bygg och fastighet, restaurang,  tjänsteverksamhet, entreprenadmaskiner, person- och lastbilar, restaurang och storkök m.m. Värdering är ett område som växer.

Många anlitar oss idag enbart för värdering alternativt intyg från oberoende part på varulagrets eller inventariernas värde.

Våra värderingsmän är vana att besiktiga och bedöma marknad och försäljningsvärde på allt från vanliga verkstadsmaskiner till hela produktionsanläggningar och branschspecifik utrustning inom de flesta branscher (såsom bygg, skog, jordbruk, industri, restaurang, grafiska branschen, industri, handel och så vidare.) Vanligast är dock värdering av enskilda tillgångar som skall köpas ut eller säljas in till bolag.

Välkomna att diskutera dina tillgångar och vad det kostar att få dem värderade.

Värderingar inventarier

Våra värderingsmän löser ett värderingsintyg för att bekräfta värdet på inventarier i exempelvis:

– Restauranger

– Café

– Bageri

– Kontor

– Industrier

– Bygg

 

 

 

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

15 + 5 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.