Maskiner, varulager och inventarier

Maskiner, varulager och inventarier värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Maskiner, varulager och inventarier

Maskiner, varulager och inventarier värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid finansierings- och försäkringsärenden. I samband med bokslut och revisioner samt vid överlåtelser, arv och bodelningar. Många gånger också för egen planering och säkerhet.

Våra värderingsmän är vana att besiktiga och bedöma marknad och försäljningsvärde på allt från vanliga verkstadsmaskiner till hela produktionsanläggningar och branschspecifik utrustning inom de flesta branscher (såsom bygg, skog, jordbruk, industri, restaurang, grafiska branschen, industri, handel och så vidare.) Vanligast är dock värdering av enskilda tillgångar som skall köpas ut eller säljas in till bolag.

Välkomna att diskutera dina tillgångar och vad det kortar att få dem värderade.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

5 + 10 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.