+46708202113 / +46705709820 info@vardego.se

Om Vardego – opartiska värderingspersoner och att värdera

Värdera din egendom eller tillgångar med hjälp av Vardego.se, en ledande värderingsfirma i Sverige. De erbjuder professionella värderingstjänster för att bedöma värdet på olika typer av tillgångar och egendomar, inklusive maskiner och utrustning, fordon, samlarbilar, bilar, båtar, bygg-, anläggningar och mycket mer.

En opartisk värderingsman från Vardego.se kan hjälpa dig att få en rättvis och korrekt bedömning av dina tillgångar baserat på objektiva faktorer som marknadstrender och tillstånd. De följer de senaste standarderna och riktlinjerna för att ge dig ett värdeintyg som är pålitligt och transparent.

Att värdera dina tillgångar är viktigt för många situationer, från försäljning och köp av egendomar till arvsskiften och skatterelaterade frågor. Genom att välja en pålitlig och opartisk värderingsman från Vardego.se kan du vara säker på att du får en högkvalitativ och professionell värdering.

Vardego.se har ett erfaret team av certifierade värderingsmän som har lång erfarenhet av att bedöma olika typer av tillgångar och egendomar. Deras höga standarder och professionella tillvägagångssätt har gjort dem till en av de mest pålitliga och respekterade värderingsfirmorna i Sverige.

Besök Vardego.se för att få mer information om deras tjänster och hur de kan hjälpa dig att värdera dina tillgångar och egendomar. Vi erbjuder transparenta och opartiska värderingsprocesser som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut baserade på korrekt information och bedömningar. 

Lita på Vardego.se för en pålitlig och korrekt värdering av dina tillgångar.

Lennart Dahl

Sedan 2020 är Lennart Dahl partner i Vardego som opartisk värderingsperson med att värdera bolag för försäljning eller generationsskifte samt konkursbon, (både hela företag som lager, maskiner och inventarier). Lennart utför även värdering inventarier, maskiner, båtar personbilar och entreprenadmaskiner. Lennart har ett förflutet inom bygg och fastighet och är ingenjör och marknadsekonom. Lennart har erfarenhet av flera branscher som rådgivare och konsult och har drivit upp bolag i olika branscher i egen regi och på uppdrag.

Lennart är sedan 2020 förordnad av Vardegos branschråd som besiktnings- och opartisk värderingsperson för företag, maskiner och inventarier, fordon och båtar m.m. Lennart verkar med värderingar och företagsrådgivning för bl a ALMI och Connect Väst under bolaget Comitus. Lennart har engagemang inom båtbranschen i Bohusyachts

Våra värderingspersoner och sakkunniga specialister för opartisk värdering


Uppdragförfrågan skickas till Info@vardego.se

Michael Luft
Värderingssamordnare
Tel. 0708-20 21 13
E-post: 
ml@nilu.se

Lennart Dahl
Värderingssamordnare 
Tel.
070-570 98 20
E-post: 
lennart@comitus.se 

Stefan Sahlberg
Mellan och norra Sverige
Tel. 0709-46 41 19

Peter Wängströn
Södra och östra Sverige
Tel. 0705-31 75 44

Rickard Dahl
Handläggare
Tel. 073-640 15 84