+46705709820 info@vardego.se

När man värderar företag utgår man från vilken typ av verksamhet som man bedriver, storleken på företaget och om det är nystartat eller väletablerat – bland annat! Här kan du läsa om sex olika metoder. 

1. Marknadsvärdering

Passar restauranger, kaféer och butiker som är knutna till en geografisk plats som har ett visst upparbetat affärsläge. Vad har liknande företag på marknaden värderats till vid försäljning? Titta på Objektvision, Bolagsplatsen och Blocket för att få ett hum om prisnivån.

 2. Substansvärdering

Passar företag som till exempel ska överlåtas vid en generationsväxling och där det inte sker en prisförhandling på samma sätt som vid övriga modeller. Man gör då en ren ekonomisk värdering av företaget som utgår från det egna kapitalet (värdet på tillgångarna minus skulderna). Viktigt är förstås att tillgångarna, till exempel lagervärdet, är rätt värderat så att inte gamla osäljbara produkter drar upp summorna.

 

3. Multipelvärdering

Passar börsnoterade företag. Man utgår från ett snitt på rörelseresultatet/omsättningen som multipliceras med likartade börsbolags multiplar. Multipeln är vanligtvis mellan 3 och 8. Ju större, mer välskött och snabbväxande ett företag är, desto högre multipel, och ju mindre, mer ägarberoende och långsamt växande, desto lägre multipel.

4. Kassaflödesvärdering (DCF)

Passar de flesta företag och används i 65–70 procent av alla företagsvärderingar. Företagets beräknade framtida kassaflöden (baserat på hur det har sett ut i historien, plus branschutveckling och konjunkturprognoser) räknas om till ett aktuellt rörelse- och aktievärde. Företrädare för bolaget får också möjlighet att ge sin syn på företagets framtidspotential.

5. Residual Income Valuation (RIV)

Datormodell som beräknar ett indikativt aktuellt aktievärde. Modellen passar mogna företag med stabil utveckling under lång tid. Här är utgångspunkten aktuellt eget kapital och beräknade överavkastningar i framtiden, det vill säga vad som blir kvar av nettovinsten sedan man har dragit bort köparens krav på avkastning.

6. Likvidationsvärdering

Ibland kan det finnas skäl att bara sälja som ett alternativ till att lägga ner. Likvidationsvärdet, eller slaktvärdet, är värdet på alla dina tillgångar (byggnaden, inventarier, lagret) minus dina skulder och kostnader i samband med att avveckla. Det här är en modell som främst passar företag som inte går med vinst och där inga ambitioner finns för att försöka vända skutan.

 

Källa: Drivaeget,  Marina Nilsson, 20191213