+46705709820 info@vardego.se

Värdera Företag

Värdera företag för företagshypotek Företagshypotek är en typ av säkerhet i ett företags lösa egendom, det vill säga andra tillgångar än fastigheter, pengar och aktier. Låntagaren kan hos bolagsverket få inskrivning av ett visst belopp i verksamhetens tillgångar och...

Värdering konkurs

Värdering konkurs I konkurslagen anges att de tillgångar som ska förtecknas i konkursbouppteckningen ska tas upp till ”noggrant uppskattade värden”. Professionell Värdering Konkurs och konkursens Tillgångar Inom konkurslagen finns tydliga riktlinjer för att...