+46 708-20 21 13 / +46 70-570 98 45 info@vardego.se

Högsta bevisvärde

Med förordnande som opartisk besiktnings- och värderingsman får värderingsmannen göra utlåtanden på Handelskammarens dokument. Dessa utlåtanden, sk. Handelskammarvärderingar har högsta bevisvärde vid tvister, processer och andra ärenden.