Högsta bevisvärde

Med förordnande som opartisk besiktnings- och värderingsman får värderingsmannen göra utlåtanden på Handelskammarens dokument. Dessa utlåtanden, sk. Handelskammarvärderingar har högsta bevisvärde vid tvister, processer och andra ärenden.