+46705709820 info@vardego.se

Högsta bevisvärde

Med förordnande som opartisk besiktnings- och värderingsman får värderingsmannen göra utlåtanden på Vardego´s dokumentmall. Dessa utlåtanden, värderingsintyg har högsta bevisvärde vid tvister, processer och andra ärenden.