Professionella och opartiska värderingar

Baseras på marknadsundersöknignar, produkt- och branschkännedom och erfarenheter. Vardego har välutvecklade och beprövade metoder för att ange dagsaktuellt marknadsvärde. Värderingsutlåtandet styrks ofta med referensobjekt.