Priser

Vid alla värderingsuppdrag lämnas prisuppgift innan ärendet påbörjas. Börja därför med att skicka in en värderingsförfrågan (finns under fliken Värderingsdokument). Vi utgåt från en timdebitering om 850 kronor plus eventuella resekostnader. Flera objekt av samma sort kan värderas med enhetspriser, till lägre kostnad.

Exempel: en telefon- eller mailvärdering av ett fordon kostar normalt 1200 kronor. Ska fordonet besiktigas kostar det 3000 kronor plus eventuell resa.Vi försöker samordna värderingsuppdrag så att ovanstående debitering per ärende kan bli lägre.

Alla värderingsutlåtanden lämnas skrifligen och fullständig värdering görs alltid på Handelskammarens dokument, som har högsta bevisvärde.