+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Om Vardego – värdering och att värdera

 

Bakom Vardego står Michael Luft med partners och medarbetare. Michael är företagsjurist med stort intresse för teknik och handel. Michael ett förflutet som grundare av auktionsföretaget KVD Kvarndammen som han byggde upp och drev under 20 års tid.

De viktigaste uppgifterna på Vardego är att värdera företag och konkursbon, (både hela företag och innehåll som varulager och inventarier), inom de flesta branscher.  Förutom att arbeta med att värdera ingår Michael i biltidningen Teknikens Värld expertpanel. Här ansvarar han för spalterna; ”Fråga biljuristen” och ”Bilpristrender” som återkommer i varje nummer av tidningen. Michael har engagemang i flera verksamheter som t ex  bilwebauctions 

Lennart Dahl

Sedan 2020 är Lennart Dahl partner i Vardego med att värdera bolag för försäljning eller generationsskifte samt konkursbon, (både hela företag som lager, maskiner och inventarier. Lennart utför även värdering inventarier, maskiner, båtar personbilar och entreprenadmaskiner. Lennart har ett förflutet inom bygg och fastighet och är ingenjör och marknadsekonom. Lennart har erfarenhet av fastighet, tillverkande- och tjänsteföretag och har drivit upp bolag i olika branscher i egen regi och på uppdrag.

Lennart är sedan 2020 förordnad av Handelskammaren som besiktnings- och värderingsman för företag, fastigheter, maskiner och inventarier, fordon och båtar mm. Lennart verkar med värderingar genom Vardego och företagsrådgivning under bolaget Comitus. Lennart har engagemang inom båtbranschen i Bohusyachts

Våra värderingsmän och specialister


Uppdrag skickas till Info@vardego.se

Michael Luft
Värderingssamordnare
Tel. 0708-20 21 13
E-post: 
ml@nilu.se

Lennart Dahl
Värderingssamordnare 
Tel. 
+46 70-570 98 45
E-post: 
lennart@comitus.se 

Stefan Sahlberg
Mellan och norra Sverige
Tel. 0709-46 41 19

Peter Wängströn
Södra och östra Sverige
Tel. 0705-31 75 44

Rickard Dahl
Handläggare
Tel. 070-570 99 02