+46 708-20 21 13 / +46 70-570 98 45 info@vardego.se

Om Vardego och värderingar

 

Bakom Vardego står Michael Luft med kollegor och medarbetare. Michael är företagsjurist med stort intresse för teknik och handel. Michael ett förflutet som grundare av auktionsföretaget KVD Kvarndammen som han byggde upp och drev under 20 års tid.

En av hans viktigaste uppgifter här var att värdera företag och konkursbon, (både hela företag och innehåll som varulager och inventarier), inom de flesta branscher.  Förutom att arbeta med Vardegos värderingar ingår ingår Michael i biltidningen Teknikens Värld expertpanel. Här ansvarar han för spalterna; ”Fråga biljuristen” och ”Bilpristrender” som återkommer i varje nummer av tidningen. Michael har engagemang i flera verksamheter som t ex  bilwebauctions 

 

Michael är sedan 1991 förordnad av Handelskammaren som besiktnings- och värderingsman för fordon och båtar mm. Genom åren har Michael hanterat i stort sett alla sorters företag, maskiner, båtar och fordon (specialitet veteranbilar) som finns på den svenska marknaden. Med denna bakgrund har han byggt upp en metod och skaffat sig kunskaper och erfarenheter inom området, som få andra värderingsmän i landet. Han har även byggt upp ett kontaktnät med specialister både i Sverige och utomlands som bidrar när man behöver ett internationellt perspektiv i värderingsuppdrag. Vardego är ett varumärke under bolaget Nilu AB (556818-5853).

 

Sedan 2019 är Lennart Dahl kollega i gänget med att värdera bolag för försäljning eller generationsskifte samt konkursbon, (både hela företag som lager, maskiner och inventarier. Lennart utför även värdering av båtar. Lennart har ett förflutet inom bygg och fastighet och är ingenjör och marknadsekonom. Lennart har erfarenhet av fastighet, tillverkande- och tjänsteföretag och har drivit upp bolag i olika branscher i egen regi och på uppdrag.

Lennart är sedan 2020 förordnad av Handelskammaren som besiktnings- och värderingsman för företag, fastigheter, maskiner och båtar mm. Lennart verkar med värderingar genom Vardego och företagsrådgivning under bolaget Comitus. Lenanrt har engagemang inom båtbranschen i Bohusyachts

Våra värderingsmän och specialister


Uppdrag skickas till info@nilu.se eller info@comitus.se

Michael Luft
Värderingssamordnare
Tel. 0708-20 21 13
E-post: 
ml@nilu.se

Lennart Dahl
Västra Sverige
Tel. +46 70-570 98 45
E-post: 
lennart@comitus.se 

Stefan Sahlberg
Mellan och norra Sverige
Tel. 0709-46 41 19

Peter Wängströn
Södra och östra Sverige
Tel. 0705-31 75 44

Lars Nilsson
Mellan Sverige
Tel. 0708- 20 21 13
 

 

Adress

Huvudkontor
RÄVSAL 158
442 93 Kareby-Göteborg
Västra Götalands län

Faktureringsadress
BKJ Service AB
BROBYVÄGEN 6
280 64 Glimåkra
Skåne län