Företagsvärderingar och fastighetsvärderingar

En företags- och fastighetsvärdering är ett bra beslutsunderlag som kan behövas i samband med överlåtelser, generationsskiften, bank- och försäkringsärenden och för egen planering med mera.

Företagsvärderingar

En företagsvärdering är ett bra beslutsunderlag som kan behövas i samband med överlåtelser, generationsskiften, bank- och försäkringsärenden och för egen planering med mera.

Vi går igenom hela företaget i sig (affärsmodell, tillgångar, strukturkapital och lönsamhet mm) samt bedömer bransch och marknad och anger realistiskt försäljningsvärde i rådande konjunktur både vid försäljning där ledande nyckelpersoner arbetar vidare och där de inte kommer att göra det. Likaså anges värde på förtagets olika tillgångar som varulager, inventarier, kundstock, varumärke, patent- och upparbetad ställning på marknaden, ev. egen fastighet och utvecklingsmöjligheter med mera.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera ert företag och få en professionell bedömning. Alla uppdrag offereras innan vi påbörjar arbetet.

Fastighetsvärderingar

Vi tittar på fastighetens skick, läge, intäkter och utvecklingsmöjligheter för att ange ett realistiskt värde i befintligt skick.

Vi har mångårig erfarenhet av kommersiella fastighetsvärderingar genom vår företagsvärderingsverksamhet. Våra värderingsunderlag är genomarbetade och tydliga och lämpliga som beslutsunderlag inför överlåtelser, som eget planeringsunderlag med förslag på åtgärder och som underlag för bank- och försäkringsärenden.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

9 + 4 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.