Bilvärderingar och båtvärderingar

Bilar och alla andra slags fordon samt båtar värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner.

Bilvärderingar och båtvärderingar

Bilar och alla andra slags fordon samt båtar värderas både för företag, myndigheter och privatpersoner. Ett professionellt värderingsunderlag kan behövas vid finansierings- och försäkringsärenden.

I samband med överlåtelser, revision, arv och bodelningar och för egen planering och säkerhet. Vi är vana att besiktiga och bedöma marknads- och försäljningsvärde på fordon. Allt från veteranbilar till stora entreprenadmaskiner. Vanligaste värderingsobjekten är dock företagsbilar som skall köpas ut eller säljas in till bolag.

På båtsidan arbetar vi på samma sätt, över hela landet med både fritidsbåtar och fartyg.

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

3 + 1 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.